ATC:N02CC05

Name Dosage Analogs / Brand Names
AlmotriptanTabletAxert; Eletriptan
AxertdosageAlmotriptan; Eletriptan
EletriptandosageAxert; Almotriptan