ATC:A04AA04

Name Dosage Analogs / Brand Names
AnzemetdosageDolasetron; Dolasetronum [Inn-Latin]; Dolasteron
DolasetronIntravenous injection; TabletAnzemet; Dolasetronum [Inn-Latin]; Dolasteron
Dolasetronum [Inn-Latin]dosageAnzemet; Dolasetron; Dolasteron
DolasterondosageAnzemet; Dolasetronum [Inn-Latin]; Dolasetron