Anti-Testosterone Agents

Name Dosage Analogs / Brand Names
AbarelixSuspension (IM Injection)Plenaxis; Plenaxis (Praecis Pharmaceuticals)
PlenaxisdosageAbarelix; Abarelix (Praecis Pharmaceuticals)
Plenaxis (Praecis Pharmaceuticals)dosagePlenaxis; Abarelix