ATC:S01EA05

Name Dosage Analogs / Brand Names
AlphagandosageBrimonidine; Brimonidine P; Brimonidine tartrate; Bromoxidine
Alphagan PdosageAlphagan; Brimonidine; Brimonidine tartrate; Bromoxidine
Brimonidine0.2% solutionAlphagan; Alphagan P; Brimonidine tartrate; Bromoxidine
Brimonidine tartratedosageAlphagan; Alphagan P; Brimonidine; Bromoxidine
BromoxidinedosageAlphagan; Alphagan P; Brimonidine tartrate; Brimonidine