Oligonucleotides, Antisense

Name Dosage Analogs / Brand Names
FomivirsenSolution; Intravitreal injectableFomivirsen Sodium; Vitravene; Vitravene Preservative Free
Fomivirsen SodiumdosageFomivirsen; Vitravene; Vitravene Preservative Free
VitravenedosageFomivirsen Sodium; Fomivirsen; Fomivirsen Preservative Free
Vitravene Preservative FreedosageFomivirsen Sodium; Vitravene; Fomivirsen