ATC:N03AX14

Name Dosage Analogs / Brand Names
AlbetoldosageLevetiracetam; Ibidomide; La.beta.lol hydrochloride; Labetalol HCL; Labetalol hydrochloride; Labetalolum [INN-Latin]; Labetolol; Normodyne; Presdate; Trandate
IbidomidedosageAlbetol; Levetiracetam; La.beta.lol hydrochloride; Labetalol HCL; Labetalol hydrochloride; Labetalolum [INN-Latin]; Labetolol; Normodyne; Presdate; Trandate
La.beta.lol hydrochloridedosageAlbetol; Ibidomide; Levetiracetam; Labetalol HCL; Labetalol hydrochloride; Labetalolum [INN-Latin]; Labetolol; Normodyne; Presdate; Trandate
Labetalol HCLdosageAlbetol; Ibidomide; La.beta.lol hydrochloride; Levetiracetam; Labetalol hydrochloride; Labetalolum [INN-Latin]; Labetolol; Normodyne; Presdate; Trandate
Labetalol hydrochloridedosageAlbetol; Ibidomide; La.beta.lol hydrochloride; Labetalol HCL; Levetiracetam; Labetalolum [INN-Latin]; Labetolol; Normodyne; Presdate; Trandate
Labetalolum [INN-Latin]dosageAlbetol; Ibidomide; La.beta.lol hydrochloride; Labetalol HCL; Labetalol hydrochloride; Levetiracetam; Labetolol; Normodyne; Presdate; Trandate
LabetololdosageAlbetol; Ibidomide; La.beta.lol hydrochloride; Labetalol HCL; Labetalol hydrochloride; Labetalolum [INN-Latin]; Levetiracetam; Normodyne; Presdate; Trandate
LevetiracetamTabletAlbetol; Ibidomide; La.beta.lol hydrochloride; Labetalol HCL; Labetalol hydrochloride; Labetalolum [INN-Latin]; Labetolol; Normodyne; Presdate; Trandate
NormodynedosageAlbetol; Ibidomide; La.beta.lol hydrochloride; Labetalol HCL; Labetalol hydrochloride; Labetalolum [INN-Latin]; Labetolol; Levetiracetam; Presdate; Trandate
PresdatedosageAlbetol; Ibidomide; La.beta.lol hydrochloride; Labetalol HCL; Labetalol hydrochloride; Labetalolum [INN-Latin]; Labetolol; Normodyne; Levetiracetam; Trandate
TrandatedosageAlbetol; Ibidomide; La.beta.lol hydrochloride; Labetalol HCL; Labetalol hydrochloride; Labetalolum [INN-Latin]; Labetolol; Normodyne; Presdate; Levetiracetam