ATC:B05XB03

Name Dosage Analogs / Brand Names
2,6-diaminohexanoic aciddosageL-Lysine; Enisyl; K; L-Lysine; L-lys; lys; lysine; lysine acid
Enisyldosage2,6-diaminohexanoic acid; L-Lysine; K; L-Lysine; L-lys; lys; lysine; lysine acid
Kdosage2,6-diaminohexanoic acid; Enisyl; L-Lysine; L-Lysine; L-lys; lys; lysine; lysine acid
L-LysineCapsule, powder, tablets2,6-diaminohexanoic acid; Enisyl; K; L-Lysine; L-lys; lys; lysine; lysine acid
L-Lysinedosage2,6-diaminohexanoic acid; Enisyl; K; L-Lysine; L-lys; lys; lysine; lysine acid
L-lysdosage2,6-diaminohexanoic acid; Enisyl; K; L-Lysine; L-Lysine; lys; lysine; lysine acid
lysdosage2,6-diaminohexanoic acid; Enisyl; K; L-Lysine; L-L-Lysine; L-Lysine; L-Lysineine; L-Lysineine acid
lysinedosage2,6-diaminohexanoic acid; Enisyl; K; L-Lysine; L-lys; lys; L-Lysine; L-Lysine acid
lysine aciddosage2,6-diaminohexanoic acid; Enisyl; K; L-Lysine; L-lys; lys; lysine; L-Lysine